მიკროსაფინანსო კომპანია

ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ

Family Credit ეს არის ქართული კომპანია, რომელიც დაარსდა 2016 წელს. კომპანია გთავაზობთ სხვადასხვა ფინანსურ მომსახურებას. ფინანსურ მომსახურებაში იგულისხმება მცირე სამომხმარებლოს სესხების გაცემა, ფულადი გადარიცხვები და სავალუტო კონვერტაციები.

ჩვენი მომსახურება მოსახლეობის ფართო კატეგორიაზეა ორიენტირებული. სესხი გაიცემა მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე, შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტის და უზრუნველყოფის, მათ შორის თავდებობის გარეშე. კლიენტს თვითონ შეუძლია აირჩიოს სესხის შენატანის ოდენობა, რომელის გადახდაც არის მისთვის მისაღები თუ კლიენტი ირიცხება ე.წ. „შავ სიაში“ - მას მაინც შეუძლია ჩვენთან ისარგებლოს სესხით

ასევე ჩვენ ვზრუნავთ კლიენტის კომფორტულ მომსახურებაზე. ჩვენი საკრედიტო კონსულტანტები კლიენტს მოემსახურება არამარტო კომპანიის ოფისში, არამედ კლიენტის სახლში ან სამუშაო ადგილზეც. Family Credit ხელმისაწვდომია ყველასთვის.

ჩვენ სერვისები და უპირატესობები

FamilyCredit გთავაზობთ ხარისხიან მომსახურებას:

სესხი ყოველკვირეული გადახდით.

კომუნალური გადასახადები.

ფულადი კონვერტაციები.

ფულადი გზავნილები.

სახლში ან სამუშაო ადგილზე მომსახურება.

ჩვენი სერვისი ხელმისაწვდომია ყველასთვის.