პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება : ჩამოტვირთვა EXEL ჩამოტვირთვა PDF

მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება : ჩამოტვირთვა EXEL ჩამოტვირთვა PDF

მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება : ჩამოტვირთვა EXEL ჩამოტვირთვა PDF