რეპორტინგი

2018 წლის

მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის

მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის

მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის

პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება