რეპორტინგი

2019 წელის

პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წელის

მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წელი

მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2019 წელი

მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება