რეპორტინგი

2020 წელი

მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2020 წელი

მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის

მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის

პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება