რეპორტინგი

მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2022 წელი

მესამე კვარტალი

2022 წელი

მეორე კვარტალი

2022 წელი

პირველი კვარტალი