• მენეჯმენტი

 • ჩვენი გუნდი
 • ვახტანგი ხეცურიანი
  სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე
  ვასილი ანტემიუჩუკი
  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
  ნინო გრძელიძე
  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
  ვიტალი რულევსკი
  სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
  ალეკო ჩაჩუა
  სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი
  დიანა ბალხამიშვილი
  გენერალური დირექტორი
  გიორგი გიორგაძე
  მთავარი ბუღალტერი
  მიხეილ ხუციშვილი
  საკრედიტო რისკების სამსახურის უფროსი
  ირაკლი მაჩიტიძე
  აუდიტის სამსახურის უფროსი