რეპორტინგი

მეოთხე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება