რეპორტინგი

მესამე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

მეორე კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება

2021

პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება